Latviski По Русски

Būvvalde

Saulkrastu novada būvvalde
Vadīt. arh. Līga Pilsētniece
Būvinsp. Māris Martinsons
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160, tālr. 67142519, fax 67951150     www.saulkrasti.lv

Siguldas novada būvvalde
Vadīt. Rudīte Bete
Arh. Maija Geidāne
Būvinsp. Andris Lauskis
Zinātnes iela 7, Sigulda,LV-2150, tālr. 67800956, fax 67800948     www.sigulda.lv

Stopiņu novada būvvalde
Vadīt. Andis Ribens
Būvinsp. Laimonis Kaufmanis
Institūta iela 1a, Stopiņi,LV-2130, tālr. 67911328, fax 67910532     www.stopini.lv

Vangažu novada būvvalde
Vadīt. arh. Pēteris Veidemanis
Zemes ierīkotāja: Rudīte Stukle
Meža iela 1, Vangaži, LV-2136, tālr. /fax 67995140     www.incukalns.lv

Daugmales novada būvvalde
Vad.arh. Inese Aizstrauta
Būvinsp. Mairis Kolāts
”Salnas”, Daugmales pag., LV-2124, tālr. 67847166     www.daugmale.lv

Jūrmalas pilsētas būvvalde
Būvvaldes vadītāja Vita Zvejniece
Galv.ahitekta p.i. Andris Bērziņš
Edinburgas pr.75, Jūrmala, LV-2010 t.67751244, fax 67147595     www.jurmala.lv
Būvinspekcijas priekšnieks
Aina Birina
Būvinspektori
Litvaldis Lukševics
Laimonis Kaufmanis
Sarmīte Radziņa t.67752423, fax 67147595 t.67753458 fax 67147595

Lapa: 1 2 3 4